Wednesday, 13 January 2016

Aala Hazrat Imam Ahmad Raza Aur Radd e Bid'at Qist. 04

Aala Hazrat Aur Radde Bid'aat
Sachhhe Majzoob ki Pahchaan
Sachhhe Majzoob ki Pahchaan yah ki Shariat e Mutaahira ka kabhi muqabila naa karegaa.
(Al malfooz 2/278)

Aala Hazrat Aur Radde Bid'aat
Taaqon me Shaheed Mard
Kuch log kahte hain ki Fahan Darakht (Tree) me Shaheed mard rahte hain aur us darakht aur Taaq pr jakar har jumerat ko chawal, Sheerni wagairah Fatihar Dilate hain, Haar (Maala) Lagate hain Lubaan Sulgaate hain aur Muraden Mangete hain???
 Aala Hazat Imam e Ahle Sunnat Maulana Imam Ahmad Raza Khan Alaihir Rahman Farmate hain ki Yeh Sab Wahiyat, Khurafaat aur Jahilana Himaqat aur Batalat hain inka izaala Lazim.                      (Ahkam e Shariat 1/13)

Aala Hazrat Aur Radde Bid'aat
Auliya Allah ko RadiAllahu Anhu kahna
"SAHABA Ke Name Ke Sath RadiyALLAHu anhu Aur Baad Wale ULAMA Ke Sath Rehmatullah Alaihi Kehna Ya Likhna Mustahab He Aur Iska Ulat Bhi Jaiz He, Bahijjatul Israr Wa Jumla Tasanif Me Raaij He."
(Durr e Mukhtar Sharah Tanwirul Absar 2/350)
                           (Fatawa Razawiya 23/390)

Aala Hazrat Aur Radde Bid'aat
Qabar Ya Qabr ki taraf Namaz Parhna,
"Qabar Par Namaz Parhna, Qabar Ki Taraf Namaz, Musalman Ki Qabar Par Paun Rakhna, Qabron Par Masjid Banana Sab Haraam. Agar Masjid Me Koi Qabar Ajaye To Charo Taraf Thori Diwar Qaim Kar Ke Us Par Chatt Bana Len, Ab Deewar Ki Taraf Bi Jaiz He.             (Irfan e Shariat V2)

Mazaraat Par Hazri Ka Tariqa
Mazaraat e Sharifa Par Hazir hone me Paayinti Qadmoon ki Taraf Se Jaye Aur Kam Az Kam Chaar Hath ke Fasle pr Mawajih me Khada ho aur Mutawassit ( Halki Kalki) Ba- Awaz Baa-Adab Salaam Arz kare. Assalamu Alaikum Yaa Syedi wa Rahmatullahi W Barkatuh, Phir Durood e Ghusiya Teen Baar, Alhamd Sharif Aek Baar, Ayatal Kursi Aek Baar, Surah Ikhlas Saat Baar aur Phir Durood Ghausiya Sath Baar aur Waqt Fursat de to Surah Yaseen Aur Surah Mulk bhi Padh kar Allah Ta'aala se Duaa kare ki Ilahi es Qara'at par Muhe itna Swaab de jo tere Karam ke Qabil hai, naa Itna jo mere Qabil hai au rise meri taraf se is banda e Maqbool ki Naz'r….. Phir Apna jo Matlab Jaiz Sharai ho, Us ke liye Duaaa kare Aur Sahibe Mazar ki Rooh ko Allah Ta'alaa ki Bargaah me Apnaa Waseelaa Qarar de, Phir isi tarah Salaam kar ke Waapas Aaye, Mazaar ko naa Hath Lagaaye Na Bosaa de (Adab Isi Me hai) aur Tawwaf bil Ittifaq Naa Jayez hai Aur Sajda Haraam.
(Fatawa Razaviya 09/522)

Aala Hazrat Aur Radde Bid'aat
Mazaarat Par Chaadar Charhana
"Mazaar Sharif  Par Jab Chaadar Maojud Ho, Kharab Naa Hui Ho Badalne Ki Haajat Nahi To Chaadar Charhana Fuzool Hai, Bulkey Jo Daam es Me Sarf (Karch) Karen, ALLAH Ke Wali Ko Esaal e Sawab Karne K Liye Kisi Mohtaj Ko Den".                                   (Ahkaam e Shariyat 1/42)

Aala Hazrat Aur Radde Bid'aat
Auraton Ka Mazaron Par Jana

Jis waqt Aurat (Mazar par jaane ke liye) ghar se irada karti hai la'anat shuru ho jaati hai aur jab tak wapis aati hai, mala’ika la'anat karte rehte hain. Siwaye Roza e Rasool ke kisi mazaar par jaane ki ijazat nahi, Ke wo Zarya e Magfirat hai.                          (Malfuzat, Page 240)

No comments:

Post a Comment