Wednesday, 7 February 2018

Manqabat Ghausul Alam Syed Makhdoom Ashraf Jahangir Simnani Kichhauchha Sharif

Astana e Aliya Kichhauchha Sharif 
Huzoor Makhdoom Ashraf & Syed Abdur Razzaq Noorul Ain 

Huzoor Ala Hazrat Ashrafi Miya & Sultanul Waizeen
Huzoor Sarkar Kalan Syed Mukhtar Ashraf Kichhauchhai
Huzoor Muhaddis e Azam Hind Kichhauchhawi
Huzoor Ameer Millat Syed Ameer Ashraf Kichhauchhawi
 Jame Ashraf Kichhauchha Sharif 
 Maulana Ahmad Ashraf Hall & Library 

Masjid e Ala Hazrat Ashrafi Miyan
Jamia Sufiya 

Ashrafi Logo

No comments:

Post a Comment